Join & Share > ห้องเรียน.. แบ่งปันความรู้ แบบฝึกหัด ข้อสอบ

รวมแบบฝึกหัดอ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย(อนุบาล-ประถมศึกษา)

<< < (2/26) > >>

tajoy:
หนังสืออ่านเรื่อง  "ยายกะตา
DOWNLOAD

**
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=20C58AAF96I5WKK[86FZXNKOA168IW*

**

tajoy:

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยชั้นป.๑ เล่ม๑
Download
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,32077.0.html
***************
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยชั้นป.๑ เล่ม๒
Download
http://www.webboard.karn.tv/index.php/topic,23665.msg23665.html#msg23665

**
 
**

lomanarak:
ใจดีอีกแล้ว....นะคะคุณตาจ่อย ..........จะรอโหลดต่อไปค่ะ
                             ขอบคุณมากค่ะ

tajoy:
หนังสืออ่านเรื่อง "ความรักของแม่
DOWNLOAD

**
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=231995C46CX3UA43ZOH433[6UWJRS7**

*

15  กรกฎาคม 2553
*

tajoy:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
แบบฝึกอ่านสระอู
DOWNLOAD
**
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2313AE5F62L9ZLZUAEGZ3B2MD36184

*

เครดิต:เว็บครูเตี้ย
 
**
**

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version